נגישות
[wpa_toolbar]
שפות
main-pic

תקנון חבר מביא חבר 2019

[addtoany]

תקנון חבר מביא חבר לשנת 2019
חברת Team Malam רואה בכם, העובדים שותפים מלאים בתהליך הגיוס
וזקוקה לשיתוף הפעולה שלכם
שלחו אלינו קורות חיים של חברים ואנחנו כבר נדאג לכל השאר
1 .תקנון זה מתייחס למשרות בחברות מלם ותים בלבד. החברות האחרות בקבוצה עובדות
על פי נהלים שונים.
2 .כל המשרות מפורסמות באתר החברה /com.malamteam.www://http
3 .אחת לחודש המשרות הדחופות יישלחו גם באמצעות דיוור למייל.
4 .שלחו קורות חיים של חברים לכתובת מייל
friends@malamteam.com
**בכל מייל יש לצרף קובץ קורות חיים אחד בלבד )מיילים שנשלחים בהם יותר מקובץ
קו”ח אחד לא נקלטים במערכת(.
5 .צוות הגיוס יעדכן את העובד האם החבר ששלח נרשם על שמו במערכת הגיוס.
6 .במידה וקורות החיים של החבר אינם קיימים במערכת הגיוס מ- 6 החודשים האחרונים,
החבר יירשם על שם העובד למשך שנה כ”חבר מביא חבר”.
7 .במידה והחבר הגיע למערכת הגיוס על ידי מקור אחר ב-6 החודשים שקדמו להפנייתו על
ידי העובד, לא יהיה זכאי העובד הממליץ לתגמול בגין קליטת החבר.
8 .במידה וקורות החיים של המועמד הגיעו ממספר עובדים, ההמלצה שהגיעה ראשונה תזכה
בתגמול.
9 .לתגמול בגין קליטת חבר לעבודה במלם ותים, זכאי כל עובד חברה, למעט:
 מנהל ישיר של העובד הנקלט
 מנהלי חטיבות ומנהלי אגפים/ חברי הנהלת החברה
 מנהלים אשר העובד הנקלט הינו לתחום/חטיבה שבאחריותם
 מנהל/עובד שהיה מעורב בתהליך הגיוס והמיון
 צוות הגיוס ומשאבי אנוש
10 .התגמול, ברוטו, ישולם לעובד בתום שלושה חודשי עבודה של העובד הנקלט, בתנאי ששני
העובדים )העובד הנקלט והעובד הממליץ( עדיין עובדים בחברה.
תגמול הכספי על סך 4000 ₪ יינתן בגין התפקידים הבאים:
אנשי פיתוח , ניתוח מערכות וניהול פרויקטים, בודקי תוכנה, מיישמים, מומחי תשתיות
תינתן אפשרות לבחור מתנה שוות ערך מקטלוג המתנות במקום תגמול כספי.
תגמול כספי על סך 2000 ₪ יינתן בגין התפקידים הבאים:
תמיכה טכנית )Desk Help , )טכנאי PC ,אדמיניסטרציה, תפעול, ובוגרים ללא ניסיון.
תגמול כספי על סך 500 ₪ יינתן בגין משרות זמניות עד שלושה חודשי עבודה כולל.
11 .פרילנסרים או עובדי קבלן אשר ישלחו מועמדים שיקלטו לעבודה במלם ותים, יתוגמלו
בשובר מתנה על סך 750.₪
12 .עובד שבעקבות המלצתו יקלטו לחברה שלושה מועמדים באותה השנה קלנדרית יתוגמל,
בנוסף לתגמול הניתן בגין קליטת העובדים בהתאם למפורט בתקנון זה, גם בשובר לחופשה
בחו”ל בגובה 4000 ₪ ברוטו
** השובר תקף עד שנה מיום קבלתו.
13 .מעת לעת יפורסמו משרות זהב בתגמול מיוחד. מועמד שנקלט למשרת זהב, יזכה את
העובד בתגמול המיוחד. אם המועמד נקלט למשרה אחרת, העובד יקבל תגמול בהתאם
לתקנון חבר מביא חבר הרגיל.
14 .העובד הזכאי יחויב בתשלום מס בתלוש שכר הן בגין תגמול כספי והן בגין שווי מתנה,
בהתאם לבחירת העובד, וזאת עפ”י חוקי המס המחייבים במדינת ישראל.
15 .מסמך זה כתוב בלשון זכר, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד
16 .החברה רשאית לשנות את תנאי הנוהל, התגמול ומבחר המתנות
17 .לכל שאלה יש לפנות לאחראית תחום חבר מביא חבר בגיוס –
03-9278610 miriv@team.co.il מנדלסון וייצל מירי

[addtoany]
חזרה לכל החדשות
איך אנחנו יכולים לעזור לך?
בכל שאלה, בקשה ועניין, אנו פה עבורכם. מלאו את פרטיכם ונשמח לשוב אליכם בהקדם