נגישות
[wpa_toolbar]
שפות

המערכת מבוססת (Optical Characters Recognition) OCR  של חברת IBM לזיהוי, שליפה ואימות נתונים בתביעות בריאות מבוסס AI