נגישות
[wpa_toolbar]
שפות
main-pic-Payroll-Systems
Provident and pension schemes

Attendance system

 • נוכחים מכל מקום

  מלם שכר פיתחה מגוון פתרונות גמישים וידידותיים למשתמש המאפשרים למנהלי משאבי אנוש ולחשבי שכר לקבל דוח נוכחות המשקף תמונת מצב מדויקת ומהימנה, הן ברמת העובד והן ברמה הכלל-ארגונית:

  Malam on Time

  מערכת הנוכחות של מלם שכר פותחה כדי לתת מענה מקיף ומעמיק לחישוב וניתוח שעות עבודה חודשיות של העובד, המהוות את החישוב המרכזי במרכיבי שכרו. מערכת הנוכחות Malam on Time מנתחת את זכאות העובד לתשלום כנגד דיווחי שעות העבודה על בסיס נתוניו האישיים (לדוגמא, אם עובדת), שיוכו הארגוני ונתוני זכאותו. המערכת מתרגמת אותם לשכר חודשי.

  מערכת סידור עבודה ושיבוץ עובדים

  המערכת הינה אינטגרטיבית אל מול מערכת הנוכחות והשכר וכן אל מול שעוני מלם שכר ומאפשרת למנהל לבצע תכנון עבודה יעיל של העובדים ברמה היומיומית תוך בקרה על העלויות הנגזרות מפעילויות אלו והצלבת תכנון (סידור העבודה) מול ביצוע (הנוכחות בפועל).

  המערכת מציעה כלי ויזואלי ונוח למשתמש לשיבוץ עובדים לפעילויות תוך הצגת תעדוף והתראות בכדי להביא לשיבוץ מיטבי, תוך אפשרות לניהול מרכזי ממטה החברה.

  Malam Web Clock – מערכת דיווח נוכחות אינטרנטית

  מודול דיווח הנוכחות האינטרנטית מאפשר לכל עובד דיווח פשוט וקל של שעות עבודתו, השלמה של נתוני נוכחות חסרים לפני העברה לשכר, דיווח של שעות עבודה בפרויקט וצפייה בנתוני הנוכחות שלו.

  מנהלי הארגון ברמות השונות יכולים לקבל תמונה מלאה ועדכנית של כלל העובדים המנוהלים על ידם. כך יכול הארגון ליהנות מיכולת ניתוח השעות של כלל העובדים או לפי חתך מסוים כדוגמת פרויקט, קו ייצור וכדומה וגם יכולת מעקב על תכנון מול ביצוע בפועל.

  שעון נוכחות מקוון – M-Clock

  מהווה פתרון אידיאלי בניהול יעיל ובזמן אמת של הארגון, הודות ליכולותיו הייחודיות לקלוט את הנתונים ישירות אל בסיס הנתונים ולבטא בכל רגע נתון תקן אל מול מצבת כוח האדם בארגון.

  דיווח טלפוני קווי

  מלם שכר מציעה פתרונות לרישום נוכחות באמצעות טלפון נייח. דיווחי הנוכחות מבוצעים על ידי העובדים באמצעות שימוש פשוט במערכת קולית וידידותית דרך טלפון קווי

  Mobile Time Attendance – דיווח נוכחות סלולרי

  אפליקציית ה- Mobile Time Attendance) MTA) פרי פיתוחה של מלם שכר, מאפשרת דיווחי נוכחות באמצעות אפליקציה המותקנת על גבי מכשיר הטלפון הסלולארי מכל מקום ולקבל חיווי לגבי המיקום ממנו בוצע דיווח הנוכחות.

  מלם שכר אפקטיב

  מוצר זה מעניק למנהל,  את המידע המזוקק והחיוני ביותר לו הוא זקוק לצורך שיפור ביצועי הארגון עליו הוא מופקד, בזמן אמת, וללא צורך בהשקעה יזומה של תשומות כלשהן מצדו.

  מלם שכר אפקטיב מביאה אל תיבת הדואר האלקטרוני של המנהל, התראות היזומות  אוטומטית על ידי המערכת, מיד עם הופעתה של חריגה מן הנורמה הסבירה להתנהלות בארגון עליו הוא מופקד.

  ניהול משימות/פרויקטים באישור המדען ראשי – OCS

  מערכת דיווחי הנוכחות עומדת בדרישות “המדען הראשי”. בין היתר, המערכת מקצה שעות למשימות, על פי הוראות ותקנות המדען הראשי, לדיווחי נוכחות פרויקטליים ומאושרת בגרסה 1.0 על ידו.

  למד עוד