נגישות
[wpa_toolbar]
שפות
main-pic-Payroll-Systems
Provident and pension schemes

Pension Savings

 • פתרונות למעסיקים

  מלם שכר מספקת שירותים מתקדמים למעסיק על מנת לנהל ולסלוק באופן מדויק ומבוקר את כספי ההפקדות הפנסיוניות החודשיות של עובדיו ולבצע בקרה על ההיזונים החוזרים שיתקבלו מהגופים המוסדיים וכל זאת תוך עמידה מלאה ב"תקנות תשלומים לקופות גמל" שנכנסו לתוקף בשכר ינואר 2016.

  מערכת תשלומי מעסיקים לקופות – תהל

  מערכת תהל הינה מערכת אינטרנטית המותאמת לדרישות הרגולציה המאפשרת לכל מעסיק, בהתאם לצרכיו, לבצע את התשלומים והדיווחים החודשיים לקופות הגמל באופן יעיל, מבוקר, ממוכן ומאובטח.

  בנוסף, המערכת מאפשרת למעסיק לייעל את תהליכי העבודה ולחסוך במשאבי הארגון.

  המערכת מציעה את היתרונות הייחודיים הבאים: ביצוע קל ופשוט של התשלומים החודשיים לקופות, קבלת נתוני ההפקדות והכספים באופן ממוכן על ידי הקופות , מנגנון בקרות לוגיות לבדיקת תקינות ושלמות נתוני ההפרשות שחושבו במערכת השכר, לרבות התאמת מבנה ההפרשות לדרישות תקנה 19, תמיכה מלאה בתיעוד וניהול היסטוריה של נתונים ותהליכים,

  עבודה עם קבצי הדיווח במבנה האחיד בהתאם לתקנות התשלומים החדשות, קליטת היזונים חוזרים מהגופים המוסדיים וניתוח הפערים מול הדיווחים שנשלחו במטרה לזהות שגויים ולטפל בהם מול הגופים המוסדיים, אחזור מידע מלא לגבי קבצי ההיזון החוזר המתקבלים מהגופים המוסדיים ולגבי השגויים שאותרו במסגרת הצלבת הנתונים והטיפול בהם.

  מרכז שרותי סליקה ותשלומים פנסיוניים

  חברת מלם שכר הקימה מרכז שירותי סליקה ותשלומים פנסיוניים – היחיד מסוגו בארץ.

  המרכז מספק למעסיקים פתרון מקיף, מקצה לקצה, לסליקת כספי ההפקדות לחסכון הפנסיוני באופן ממוכן ,מאובטח ותואם את דרישות הרגולציה, לכלל הגופים המוסדיים במשק.

  המרכז מספק שירותים לכל המעסיקים במשק ללא קשר לסוג מערכת השכר שברשותם.

   

  למד עוד
 • פתרונות לגופים המוסדיים

  מלם שכר מספקת פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לניהול, בקרה וייעול של פעילות הליבה של קופות הגמל, קרנות הפנסיה ומגוון רחב נוסף של גופים מוסדיים.

  עם השינויים התכופים עקב הרגולציה המשתנה, הגוף המוסדי נדרש להיערך בצורה מהירה ויעילה לכל שינוי.

  אתר תשלומים

  מלם שכר פיתחה מערכת לניהול תשלומים לקופות (מערכת תהל), המאפשרת לגוף המוסדי להתקינה כאתר תשלומים על שרתיו או בחוות השרתים של מלם שכר.

  המערכת עומדת בתקנות התשלומים החדשות ומתחברת לפורטל הסוכנים ופורטל המעסיקים של הגוף, בהתאם לצרכיו.

  האתר, באמצעות המערכת, מאפשר לגוף המוסדי לקלוט קבצים ממעסיקים וסוכנים במבנים שונים, להמירם למבנה האחיד, לבצע גבייה במספר אופני תשלום ולהעביר את הדיווחים למערכות הזכויות של הגוף המוסדי. 

  מערכת לניהול קרנות פנסיה וקופות

  מלם שכר פיתחה ובנתה את המערכת המתקדמת בתחומה בישראל לניהול קופות גמל וקרנות פנסיה. המערכת מותאמת לכללי הרגולציה ובנויה בטכנולוגיה מתקדמת.

  מערכת תשלומי קצבאות

  מלם שכר הגדירה מודול ייעודי במערכת השכר, אשר מבצע תשלומי קצבה מכל סוג בהתאם להנחיות הגופים המוסדיים והרשויות במדינה.

  המערכת  מקבלת ממערכת הליבה של הגוף המוסדי את נתוני התשלום הנדרשים (ברוטו), מחשבת את המס והניכויים הנוספים הנדרשים, מפיקה תלוש בהתאם לכללים ומבצעת את התשלום.

  למד עוד