נגישות
[wpa_toolbar]
שפות
main-pic
Software Development

Solutions for Legal Proceedings and Debt Collection

שירותים ופתרונות מובילים:

 • מערכת ניהול תביעות/הליכי גביה (ורטיקל פיננסי)

  CIM הנה מערכת ממוחשבת, מקוונת וחדשנית לניהול, מעקב ובקרה אחר תהליכי לשכות משפטיות, ניהול ידע, הליכי גביה, הליכים משפטיים, מחלקות משפטיות, מוקדי גביה, ניהול פניות ועוד, תוך ניטור מקוון של ההיבטים התפעוליים, המשפטיים והכספיים. מערכת CIM מקנה לארגון כלי ניהול ובקרה אינטראקטיביים, המייעלים ומשפרים את התהליכים העסקיים והמשפטיים המנוהלים ע"י הארגון או ע"י עו"ד חיצוניים עבור הארגון וכל זאת באופן ממוחשב ומקוון. המערכת מאפשרת לארגון לבקר ולנהל את ההליכים, במקום שההליכים "ינהלו" את הארגון וזאת תוך חיסכון ניכר בהוצאות וייעול תהליכי.
 • מערכת ניהול תביעות (ורטיקל ביטוחי)

  CIM SMCM הנה מערכת המספקת פתרון לניהול ובקרת תהליכים במסגרת חיי תיקי התביעות בתחום הביטוח/רשלנות רפואית. מטרת המערכת לבצע בקרות מובנות, התראות, חסימת תהליכים, תמיכה בהרשאות ויישום שלבים באמצעות מנגנון מאשרים הכולל תמיכה מלאה בתפקידים אבטחה, וסמכויות נדרשות לכל הליך והליך באמצעות מעקב ובקרה ממוכנת. הבקרות מבוצעות בהתאם לחוקים עסקיים נוקשים המספקים חסימות והתראות להמשך תהליכים ללא עמידה בדרישות.
 • מערכת ניהול ובקרת עו"ד (מיקור חוץ)

  CIM LLMC הנה מערכת לניהול ובקרת עבודתם של עורכי הדין החיצוניים השונים המטפלים בתיק, תוך בחינת תפוקות העבודה בפרמטרים שונים. המערכת מקנה לארגון כלי ניהול ובקרה אינטראקטיביים, המייעלים ומשפרים את התהליכים העסקיים והמשפטיים המנוהלים ע"י עו"ד חיצוניים עבור הארגון וכל זאת באופן ממוחשב ומקוון. המערכת מאפשרת לארגון לבקר ולנהל את ההליכים, במקום שההליכים "ינהלו" את הארגון וזאת תוך חיסכון ניכר בהוצאות וייעול תהליכי. המערכת כוללת את רכיב b2mb המאפשר שילוב חיבור או ממשק למערכת עוה"ד (עו"דכנית, יודפת, מנ"ר, משפטית ודומותיה) המותקנת במשרדי עורכי הדין החיצוניים. באמצעות המערכת, מתקיימת בקרה על פעילות עוה"ד ממועד העברת התיק לטיפול עוה"ד ועד לסיום הטיפול וסגירת התיק, לרבות התכתבויות, טיפול מקדמי, מעקב ובקרת הוצל"פ/בתי משפט, בקרת תנועות כספיות ועוד.
 • מערכת ניהול לשכה משפטית

  CIM ARB הנה מערכת לניהול מוסד בוררות המספקת פתרון מלא לניהול תיקי התביעה/בוררות בצורה ממוכנת לחלוטין החל משלב איסוף המסמכים הרלוונטיים, הגשת התביעה ועד למתן ההחלטה בתביעה, לרבות קיומה של ערכאת ערעור וכן ממימוש ההחלטה באמצעות מסלקה מרכזית ממוחשבת. המערכת מהווה גם מוקד בקרה מרכזי הן ברמה התפעולית, הן ברמה המשפטית והן ברמה הכספית. המערכת מרכזת את עבודת הבוררים, הצדדים, גורמים מקצועיים שונים ומאפשרת שליטה ובקרה על כלל התיקים המתנהלים ומעניקה למשתמשים את כלל השירותים הנדרשים לטיפול בשלבים השונים.